SHIPPING POLICIES

PROCESSING TIME: 1-3 days. This is the time I need to prepare your order for shipping and to generate the tracking number for international shipping. This time may be affected during weekends or holidays. We suggest placing orders reasonably in advance.

DOMESTIC SHIPPING: Orders from Spain are shipped by the standard national postal service (Correos) and are free of charge.

Please be sure to provide a valid address. Shipping time is 4 to 10 days depending on the destination. I will provide you the tracking number and link to check it online. Correos will leave you a notification with instructions to pick up your package. In case you do not pick it up on time it will be returned to me, I will cancel your order and refund your money.

INTERNATIONAL ORDERS: For Europe, North America and Asia we offer DHL Express shipping. Buyer will have to pay shipping charges as well as all import taxes. Please check if shipping to your country is possible by inserting the zip code on the checkout page. If in doubt, please contact me.

DHL shipping time is 2 to 5 days, depending on the destination. Usually, it is much faster for EU countries. Customer’s phone number and email are required for safe and fast delivery.
Please make sure all your details are correct. Track your package with the DHL tracking number I will provide by email.

RETURNS:

If you are not satisfied with your purchase you have 14 calendar days to return it, counting from the day you received your order. Before sending it back, please contact me: feikkoceramics@gmail.com

It is important that you wrap the item very well because if it arrives broken or damaged I will not be able to refund the amount spent. The buyer will have to pay the return shipping costs.

Please contact the seller immediately if you have any problems with your order.

POLÍTICAS DE ENVÍO

PREPARACIÓN: 1-3 días. Es el tiempo que necesito para preparar su pedido y para generar documentos en caso del envío internacional. Este tiempo puede verse afectado durante los fines de semana o días festivos. Aconsejo realizar los pedidos con una anticipación razonable.

PEDIDOS NACIONALES: Los pedidos para España se envían por el servicio postal nacional estándar (Correos) y son gratuitos.

Por favor, asegúrese de proporcionar una dirección válida. El tiempo de envío es de 4 a 10 días dependiendo del destino. Le proporcionaré un número de seguimiento y el enlace para comprobar el estado de su envío en la web de correos. El cartero le dejará una notificación en su buzón con instrucciones para recoger su compra. Por favor recoja su paquete a tiempo, de lo contrario será devuelto al remitente y su pedido será cancelado (se le abonará el importe de la compra).

PEDIDOS INTERNACIONALES: Para Europa, América del Norte y Asia ofrecemos el envío DHL Express. El comprador tendrá que pagar los gastos del envío, así como todos los impuestos de importación. Por favor, compruebe si el envío a su país es posible insertando el código postal en el formulario de su carrito de compra. En caso de duda, póngase en contacto conmigo.

El tiempo de envío de DHL es de 2 a 5 días, dependiendo del destino. Normalmente es mucho más rápido para los países de la Unión Europea. El número de teléfono y el correo electrónico del cliente son necesarios para una entrega segura y rápida. Por favor, asegúrese de que todos sus datos son correctos y haga un seguimiento de su paquete con el número de seguimiento de DHL que le proporcionaremos por correo electrónico.

DEVOLUCIONES:

Si no estás satisfecho con tu compra, tienes 14 días naturales para devolverla, a contar desde el día en que recibiste el pedido. Antes de devolverlo, ponte en contacto conmigo: feikkoceramics@gmail.com.

Es importante que envuelvas muy bien el artículo porque si llega roto o dañado no podré devolver el importe gastado. El comprador tendrá que pagar los gastos de envío de la devolución.

Póngase en contacto con el vendedor inmediatamente si tiene algún problema con su pedido.

ZASADY WYSYŁKI

PRZYGOTOWANIE: 1-3 dni. Jest to czas, który potrzebuję na przygotowanie zamówienia do wysyłki i wygenerowanie dokumentów dla przesyłek międzynarodowych. Czas ten może ulec zmianie podczas weekendów lub świąt. Sugerujemy składanie zamówień z rozsądnym wyprzedzeniem.

Zamówienia do Hiszpanii wysyłane są standardową pocztą krajową (Correos) i są bezpłatne.
Proszę pamiętać o podaniu prawidłowego adresu. Czas wysyłki wynosi od 4 do 10 dni w zależności od miejsca przeznaczenia. Dostarczymy numer przesyłki i link do sprawdzenia jej statusu online. Correos zostawi w Twojej skrzynce powiadomienie z instrukcją odbioru przesyłki. Jeżeli nie odbierzesz jej w wyznaczonym terminie paczka zostanie odesłana do nadawcy. Zamówienie zostanie anulowane i dostaniesz zwrot pieniędzy.

Dla Europy, Ameryki Północnej i Azji oferujemy dostawę DHL Express. Kupujący będzie musiał zapłacić koszty wysyłki i wszystkie opłaty celne. Proszę sprawdzić czy wysyłka do Państwa kraju jest możliwa, wpisując swój kod pocztowy w formularzu kupna. W razie wątpliwości proszę o kontakt.

Czas wysyłki DHL wynosi od 2 do 5 dni, w zależności od miejsca przeznaczenia. Zwykle jest to znacznie szybsze w przypadku krajów UE. Numer telefonu i e-mail klienta są wymagane dla bezpiecznej i szybkiej dostawy. Proszę upewnić się, że wszystkie dane są poprawne. Można śledzić przesyłkę numerem DHL, który dostarczymy przez e-mail.

ZWROTY:

Jeśli nie jesteś zadowolony z zakupu, masz 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia na jego zwrot. Przed zwrotem proszę o kontakt: feikkoceramics@gmail.com.

Ważne jest, abyś bardzo dobrze zapakował przedmiot, ponieważ jeśli dotrze on uszkodzony lub zniszczony, nie będę mogła zwrócić wydanej kwoty. Kupujący będzie musiał pokryć koszty przesyłki zwrotnej.

W przypadku jakichkolwiek problemów z zamówieniem prosimy o jak najszybszy kontakt ze sprzedawcą.